صفحه نخست > اقامتگاه ها > استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی

در این استان تعداد 21 اقامتگاه به ثبت رسیده است.
لیست اقامتگاه های این استان

قوامیه گناباد
خراسان رضوی , گناباد , بجستان
اقامتگاه بوم گردی قوامیه گناباد در استان خراسان رضوی، شهرستا
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

چنارستان
خراسان رضوی , نیشابور , قدمگاه
اقامتگاه بوم گردی چنارستان در استان خراسان رضوی، شهرستان نیش
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

آقاجان
خراسان رضوی , نیشابور , نیشابور
اقامتگاه بوم گردی آقاجان دراستان خراسان رضوی، شهرستان نیشابو
قیمت از 27,000 تومان
score score score score score

مرسد
خراسان رضوی , رشتخوار , رشتخوار
اقامتگاه بوم گردی مرسد واقع در روستای حسین‌آباد رشتخوار، رو
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

هزار مسجد
خراسان رضوی , کلات , کلات
اقامتگاه بومگردی هزار مسجد در روستای احمد آباد، شهرستان کلات
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

غیاثیه
خراسان رضوی , خواف , خواف
اقامتگاه بوم گردی غیاثیه در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف،
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

آوردگاه
خراسان رضوی , مشهد , مشهد
اقامتگاه بوم گردی آوردگاه در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

کنگ کهن
خراسان رضوی , مشهد , طرقبه
اقامتگاه بوم گردی کنگ کهن در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
قیمت از 95,000 تومان
score score score score score

آق بجی و دده
خراسان رضوی , مشهد , طرقبه
اقامتگاه بوم گردی آق بجی و دده دراستان خراسان رضوی، شهرستان
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

ریو
خراسان رضوی , گناباد , گناباد
اقامتگاه بوم گردی ریو دراستان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، ر
قیمت از 0 تومان
score score score score score

میرزا غلامحسین خان
خراسان رضوی , بردسکن , بردسکن
اقامتگاه بوم گردی میرزا غلام حسین خان دراستان خراسان رضوی، ش
قیمت از 40,000 تومان
score score score score score

عارف و ماهرخ
خراسان رضوی , گناباد , گناباد
اقامتگاه بوم گردی عارف و ماهرخ در استان خراسان رضوی، شهرستان
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

غور قوژد
خراسان رضوی , گناباد , گناباد
اقامتگاه بوم گردی غور قوژد در استان خراسان رضوی، شهرستان گنا
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

جوری
خراسان رضوی , نیشابور , تربت حیدریه
اقامتگاه بوم گردی جوری در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور
قیمت از 170,000 تومان
score score score score score

دنیای قدیم
خراسان رضوی , نیشابور , نیشابور
اقامتگاه بوم گردی دنیای قدیم در استان خراسان رضوی، شهرستان ن
قیمت از 40,000 تومان
score score score score score

سبنی کبودان
خراسان رضوی , بردسکن , بردسکن
اقامتگاه بوم گردی سبنی کبودان دراستان خراسان رضوی، شهرستان ب
قیمت از 100,000 تومان
score score score score score

گلستان ادیب
خراسان رضوی , گناباد , بجستان
اقامتگاه بوم گردی گلستان ادیب در استان خراسان رضوی و در شهر
قیمت از 40,000 تومان
score score score score score

زعفرانیه
خراسان رضوی , سبزوار , سبزوار
اقامتگاه بوم گردی زعفرانیه در استان خراسان رضوی، شهرستان سبز
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

خالو عیسی
خراسان رضوی , گناباد , بیدخت
اقامتگاه بوم گردی خالو عیسی در استان خراسان رضوی، شهرستان گن
قیمت از 40,000 تومان
score score score score score

ریو
خراسان رضوی , گناباد , بیدخت
اقامتگاه دارای بافت تاریخی به قدمت 250سال و متعلق به زمان قا
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

خواجه ابو منصور
خراسان رضوی , گناباد , بیدخت
بنایی بسیار تاریخی و زیبا با مهمان نوازی دلچسب
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس