صفحه نخست > اقامتگاه ها > استان گلستان
استان گلستان

در این استان تعداد 10 اقامتگاه به ثبت رسیده است.
لیست اقامتگاه های این استان

اوغوزخان
گلستان , گنبدکاووس , گنبدکاووس
اقامتگاه بوم گردی اغوزخان واقع در استان گلستان شهرستان گنبد
قیمت از 140,000 تومان
score score score score score

کلبه گلی
گلستان , رامیان , دلند
اقامتگاه بوم گردی کلبه گلی واقع در استان گلستان شهرستان رامی
قیمت از 230,000 تومان
score score score score score

جمال
گلستان , بندر گز , بندرگز
اقامتگاه بوم گردی جمال واقع در استان گلستان شهرستان بندر گز
قیمت از 230,000 تومان
score score score score score

زرتشت
گلستان , مینودشت , مینودشت
اقامتگاه بوم گردی زرتشت واقع در استان گلستان شهرستان مینودش
قیمت از 345,000 تومان
score score score score score

رضا پارسیان
گلستان , آزادشهر , آزادشهر
اقامتگاه بوم گردی رضا پارسیان واقع در استان گلستان شهرستان
قیمت از 130,000 تومان
score score score score score

ننه بی بی
گلستان , گالیکش , گالیکش
اقامتگاه بوم گردی ننه بی بی واقع در استان گلستان شهرستان گال
قیمت از 120,000 تومان
score score score score score

دادا و دده
گلستان , علی آباد , علی آباد کتول
اقامتگاه بوم گردی دادا و دده واقع دراستان گلستان شهرستان علی
قیمت از 345,000 تومان
score score score score score

کلبه آبشار
گلستان , رامیان , رامیان
اقامتگاه بوم گردی کلبه آبشار واقع در استان گلستان شهرستان را
قیمت از 500,000 تومان
score score score score score

سروچمان
گلستان , علی آباد , علی آباد کتول
اقامتگاه بوم گردی سروچمان واقع در استان گلستان شهرستان علی آ
قیمت از 660,000 تومان
score score score score score

وامنان
گلستان , آزادشهر , آزادشهر
اقامتگاه بوم گردی وامنان واقع در شهر آزادشهر استان گلستان و
قیمت از 120,000 تومان
score score score score score

 

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس