صفحه نخست > اقامتگاه ها > استان مازندران
استان مازندران
سرزمینی که جاده‌های زیبای هراز و چالوس و نماد ایران، قله دماوند، در آن قرار دارد. در عین حال استانی ساحلی که در دامنه رشته کوه البرز و در کنارجنگل هیرکانی قرار دارد و مقصد سفر بومگردی، طبیعت گردی و تفریحی گردشگران و مورد توجه کوهنوردان است. قله دماوند، ‌علم کوه ، دریاچه شورمست، دریاچه قو رامسر، دریاچه ولشت، چشمه باداب سورت، سد لار، آبشار یخی،‌ آبشار امیری، آبشار لار، آبشار هریجان، آبشار جواهرده، آبشار هفت‌سنگ ساری، شکارگاه‌های امیری، شبه جزیره میانکاله، جواهرده، چشمه آب گرم ازرو، چشمه آب گرم رامسر، جنگل شیاده، جنگل‌‌های دوهزار و سه هزار و بسیاری از مناطق دیگر، از جمله جاذبه‌های دیگری هستند که هر کدام برای خود دنیایی است. موزه شهر بابل، مجموعه فرهنگی كندلوس كجور، موزه تاريخ طبيعی خشكه داران، كاخ رامسر، كاخ جهان نما، مجموعه‌های سد تاريخی عباس آباد، باغ صفوی، عمارت چهلستون، چشمه و عمارت و كاخ صفی آباد، خانه تاريخی نيما یوشیج، خانه كلبادی، خانه احمدعلی‌خان هزار جريبی، خانه فاضلی، پل معلق و دوازده چشمه آمل، كاروانسرای سنگی، غار كميشان، و بسیاری دیگر از بناهایی که زیبایی طبیعی این استان را چندین برابر کرده‌اند نیز از اماکن تاریخی این استان هستند.
بیشتر ...
در این استان تعداد 34 اقامتگاه به ثبت رسیده است.
لیست اقامتگاه های این استان

بوم گردی ماهور
مازندران , بابلسر , بابلسر
اقامتگاه ماهور در استان مازندران، شهرستان بابلسر واقع شده اس
قیمت از 80,000 تومان
score score score score score

بوم گردی چوبین
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی چوبین در استان مازندران، شهرستان تنکابن، ر
قیمت از 100,000 تومان
score score score score score

سنام
مازندران , ساری , کیاسر
اقامتگاه بوم گردی سنام در استان مازندران، شهر ساری، روستای س
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

کیمه
مازندران , سوادکوه , شیرگاه
اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، شهرستان بابل، روست
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

گالش منزل
مازندران , ساری , ساری
اقامتگاه بوم گردی گالش منزل در استان مازندران، شهرستان ساری،
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

بوم گردی بلوط
مازندران , تنکابن , شیرود
اقامتگاه بوم گردی بلوط در استان مازندران، شهرستان تنکابن، رو
قیمت از 78,000 تومان
score score score score score

بومگردی مین سی
مازندران , سوادکوه شمالی , شیرگاه
اقامتگاه بوم گردی مین سی در استان مازندران، شهر شیرگاه، روست
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

سی سن
مازندران , آمل , رینه
اقامتگاه سی سن در استان مازندران، شهرستان آمل، روستای آّب اس
قیمت از 120,000 تومان
score score score score score

چام و چاشت
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی چام و چاشت در استان مازندران، شهرستان تنکا
قیمت از 95,000 تومان
score score score score score

بلوط کهن
مازندران , بهشهر , بهشهر
اقامتگاه بوم گردی بلوط کهن در استان مازندران، شهرستان بهشهر،
قیمت از 42,000 تومان
score score score score score

ناهاردشت نشل
مازندران , آمل , آمل
اقامتگاه بوم گردی ناهاردشت نشل در استان مازندران، شهرستان آم
قیمت از 100,000 تومان
score score score score score

بوم گردی ننه کلثوم
مازندران , رامسر , رامسر
اقامتگاه بوم گردی ننه کلثوم در استان مازندران، شهرستان رامسر
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

جواهر
مازندران , رامسر , رامسر
هتل جواهر در استان مازندران، شهرستان رامسر، روستای جواهرده و
قیمت از 82,000 تومان
score score score score score

خانه اجدادی
مازندران , بهشهر , بهشهر
اقامتگاه بوم گردی خانه اجدادی در استان مازندران، شهرستان بهش
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

کلبه چوبی الیزه
مازندران , بابل , بابل
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی الیزه در استان مازندران، شهرستان
قیمت از 67,500 تومان
score score score score score

نپار
مازندران , بهشهر , خلیل شهر
اقامتگاه بوم گردی نپار در استان مازندران، شهرستان بهشهر، منط
قیمت از 25,000 تومان
score score score score score

بومگردی سورت
مازندران , ساری , کیاسر
اقامتگاه بوم گردی سورت در استان مازندران، شهرستان ساری ، روس
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

بوم گردی کلچال
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی کلچال در استان مازندران، شهرستان تنکابن ،
قیمت از 78,000 تومان
score score score score score

بوم گردی کندوج
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی کندوج در استان مازندران، شهرستان تنکابن ،
قیمت از 66,000 تومان
score score score score score

بوم گردی افضل رو آر
مازندران , سوادکوه , شیرگاه
اقامتگاه بوم گردی افضل روآر در استان مازندران، شهرستان سوادک
قیمت از 95,000 تومان
score score score score score

خانه آرزوها
مازندران , رامسر , رامسر
اقامتگاه بوم گردی خانه آرزوها در استان مازندران، شهرستان رام
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

بومگردی ماه جون
مازندران , ساری , ساری
اقامتگاه بوم گردی ماه جون در استان مازندران، شهرستان ساری، ر
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

کراتچال
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی کراتچال در استان مازندران، شهرستان تنکابن،
قیمت از 85,000 تومان
score score score score score

بوم گردی خان سره
مازندران , سوادکوه شمالی , شیرگاه
اقامتگاه بوم گردی خان سره در استان مازندران، شهر شیرگاه واقع
قیمت از 100,000 تومان
score score score score score

بومگردی غوزک رودبار
مازندران , سوادکوه شمالی , شیرگاه
اقامتگاه بوم گردی غوزک رودبار در استان مازندران، شهرستان سوا
قیمت از 40,000 تومان
score score score score score

بومگردی تیکیش زیبا
مازندران , تنکابن , تنکابن
اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا در استان مازندران، شهرستان تنکا
قیمت از 90,000 تومان
score score score score score

چامگاه
مازندران , رامسر , رامسر
اقامتگاه بوم گردی چامگاه در استان مازندران، شهرستان رامسر ،
قیمت از 80,000 تومان
score score score score score

باغ بهشت
مازندران , تنکابن , خرم آباد
اقامتگاه بوم گردی باغ بهشت در استان مازندران، شهرستان تنکابن
قیمت از 85,000 تومان
score score score score score

بومگردی ترنگ
مازندران , تنکابن , تنکابن
: اقامتگاه بوم گردی ترنگ در استان مازندران، شهرستان تنکابن ،
قیمت از 85,000 تومان
score score score score score

بامسر
مازندران , بهشهر , خلیل شهر
اقامتگاه بوم گردی بامسر در استان مازندران، شهرستان بهشهر، من
قیمت از 25,000 تومان
score score score score score

بام کندلوس
مازندران , چالوس , مرزن آباد
اقامتگاه بوم گردی بام کندلوس در استان مازندران، شهرستان چالو
قیمت از 125,000 تومان
score score score score score

پرداروم
مازندران , تنکابن , خرم آباد
اقامتگاه بوم گردی پرداروم در استان مازندران، شهرستان تنکابن،
قیمت از 200,000 تومان
score score score score score

کلبه عادل
مازندران , بابل , بابل
اقامتگاه بوم‌گردی کلبه عادل در استان مازندران، شهرستان بابل،
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

سمبی
مازندران , بهشهر , بهشهر
اقامتگاه بوم گردی سمبی در استان مازندران، شهرستان بهشهر، روس
قیمت از 65,000 تومان
score score score score score

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس