اتاق کلبه 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران

امکانات اتاق کلبه 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی تعداد کلبه ها در هاستل 4 عدد میباشد صبحانه و چای به صورت رایگان میباشد اینترنت رایگان پذیرش 24 ساعته

اتاق دبل سنتی 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران

امکانات اتاق دبل سنتی 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران سرویس بهداشتی و حمام به صورت اختصاصی از این تایپ اتاق 2 عدد موجود میباشد صبحانه و چای به صورت رایگان میباشد اینترنت رایگان پذیرش 24 ساعته

اتاق اختصاصی 4 نفره،هاستل هریتیج،تهران

امکانات اتاق اختصاصی 4 نفره،هاستل هریتیج،تهران سرویس بهداشتی و حمام به صورت اختصاصی میباشد از این تایپ اتاق 2 عدد موجود میباشد صبحانه و چای به صورت رایگان میباشد اینترنت رایگان پذیرش 24 ساعته

اتاق دبل استاندارد 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران

امکانات اتاق دبل استاندارد 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران سرویس بهداشتی و حمام به صورت اختصاصی میباشد از این تایپ اتاق تعداد 2 عدد موجود میباشد صبحانه و چای به صورت رایگان میباشد اینترنت رایگان پذیرش 24 ساعته  

اتاق اختصاصی 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران

امکانات اتاق اختصاصی 2 نفره،هاستل هریتیج،تهران سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی میباشد از این تایپ اتاق تعداد 3 عدد موجود میباشد صبحانه و چای به صورت رایگان میباشد اینترنت رایگان پذیرش 24 ساعته  

اتاق سنتی نمک اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان

امکانات اتاق سنتی نمک اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان ظرفیت اتاق 2 نفر + 2 نفر اضافه اتاق دارای رخت خواب سنتی میباشد سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی میباشد هزینه اقامت به همراه صبحانه میباشد

اتاق سنتی سبز اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان

امکانات اتاق سنتی سبز اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان ظرفیت اتاق 2 نفر + 2 نفر اضافه اتاق دارای رخت خواب سنتی میباشد سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی میباشد هزینه اقامت به همراه صبحانه میباشد  

اتاق سنتی لوت اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان

امکانات اتاق سنتی لوت اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان اتاق سنتی لوت به سبک گردشگری میباشد ظرفیت اتاق 10 نفر + 5 نفر اضافه هزینه اقامت به صورت نفراتی میباشد اتاق دارای رخت خواب سنتی میباشد سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی و در محوطه میباشد    

اتاق سنتی سیاه چادر اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان

امکانات اتاق سنتی سیاه چادر اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان اتاق سنتی به سبک عشایری ظرفیت اتاق 2 نفر + 1 نفر اضافه اتاق دارای رخت خواب سنتی میباشد سرویس بهداشتی و حمام به صورت عمومی در محوطه هزینه اقامت به همراه صبحانه میباشد

اتاق ماهان اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان

امکانات اتاق ماهان اقامتگاه بوم گردی پرشین،کرمان متراژ واحد 75 متر و 3 خوابه میباشد ظرفیت اتاق 4 نفر+ 5 نفر اضافه میباشد اتاق دارای تخت خواب و همچنین رخت خواب سنتی میباشد سرویس بهداشتی و حمام به صورت اختصاصی میباشد هزینه اقامت به همراه صبحانه میباشد