از:0 ت/ نفر/شب
بررسی

درباره اتاق

امکانات اتاق 4 الی 14 نفره اقامتگاه بوم گردی کیچه باغ میمند کرمان

اتاق ها به صورت کف خواب هستند
یک تخت خواب یکنفره در هر اتاق موجود است
میز و صندلی
گرمایش بخاری
ظرفیت کلی اقامتگاه در 6 اتاق 50 نفر

امکانات اتاق

تهویه هوا

امتیاز و موجودی

از:0 ت/ نفر/شب

مالک

مسعود

عضویت از ۱۴۰۲