از:500,000 ت/شب
بررسی

درباره اتاق

امکانات اتاق 4 نفره ریواس – اقامتگاه منقل شهر بابک کرمان

تلویزیون

اتاق به صورت کف خواب میباشد
سرویس بهداشتی عمومی

امکانات اتاق

تلویزیون
تهویه هوا

امتیاز و موجودی

از 500,000 ت/شب

مالک

مسعود

عضویت از ۱۴۰۲