رزرو اقامتگاه کوهستانی

اقامتگاه بوم گردی شیله، سیرچ کرمان

استان کرمان، شهرستان سیرچ، خیابان ولیعصر، کوچه ولیعصر دهم، اقامتگاه شیله

اقامتگاه بوم گردی بالا چشمه – بزنجان، کرمان

استان کرمان، شهرستان بزنجان، خیابان شهید رجایی، جنب باغ شنبه

اقامتگاه بوم گردی شهریار، کوهبنان کرمان

استان کرمان، شهرستان کوهبنان، روستای جور، اقامتگاه شهریار

اقامتگاه بوم گردی کوهسار گنجان – رابر کرمان

استان کرمان، شهرستان رابر، روستای گنجان، اقامتگاه بوم گردی کوهسار گنجان

اقامتگاه بوم گردی زیره – خبر، بافت، کرمان

استان کرمان، شهرستان بافت، بخش خبر، روستای آب باد، اقامتگاه زیره

اقامتگاه بوم گردی سرمه – کوهبنان کرمان

استان کرمان، 15 کیلومتری شهرستان کوهبنان، روستای شکر آباد

اقامتگاه بوم گردی چشمه عروس ، رابر – کرمان

استان کرمان، شهرستان رابر، روستای تذرج، خیابان بهشتی، کوچه بهشتی 4

اقامتگاه بوم گردی قلعه سلطان – بافت، کرمان

استان کرمان، شهر بافت، روستای گریغان، اقامتگاه بوم گردی قلعه سلطان

اقامتگاه بوم گردی ننیز، رابر کرمان

استان کرمان، شهرستان رابر، روستای ننیز سفلی، خیابان امام، جنب تراس برق

اقامتگاه بوم گردی گلبند – خبر، کرمان

استان کرمان، شهرستان خبر، خیابان اصلی، روبروی کوچه 8، اقامتگاه گلبند