رزرو اقامتگاه ییلاقی

اقامتگاه بوم گردی عمارت گلنار دخت – لنگر ماهان کرمان

استان کرمان، ماهان، لنگر، خیابان ولیعصر، کوچه 17

اقامتگاه بوم گردی گردنه دروا، جیرفت کرمان

استان کرمان، شهرستان جیرفت، شهر دلفارد، روستای دروا، اقامتگاه گردنه دروا

اقامتگاه بوم گردی کهن بوم – ماهان، کرمان

استان کرمان، شهرستان ماهان، انتهای خیابان کشاورز، اقامتگاه کهن بوم

اقامتگاه بوم گردی قیطران،راین، کرمان

استان کرمان، شهرستان راین، محله تاریخی کشاورزان، اقامتگاه قیطران

اقامتگاه بوم گردی آقای نقاش – راین، کرمان

استان کرمان، شهرستان راین، خیابان کاشانی، بین کوچه 6 و 8