اقامتگاه‌های کوهبنان کرمان

اقامتگاه بوم گردی سرمه – کوهبنان کرمان

  • اقامتگاه کوهستانی
  • اقامتگاه‌های کرمان
  • کوهبنان

استان کرمان، 15 کیلومتری شهرستان کوهبنان، روستای شکر آباد