اقامتگاه‌های شهر بابک کرمان

اقامتگاه بوم گردی منقل شهر بابک کرمان

  • اقامتگاه کویری
  • اقامتگاه‌های کرمان
  • شهر بابک

استان کرمان-شهرستان شهربابک-خیابان غفاری-کوچه حجت