اقامتگاه‌های فهرج کرمان

اقامتگاه بوم گردی سمیر آمیز – فهرج کرمان

  • اقامتگاه کویری
  • اقامتگاه‌های کرمان
  • فهرج - کرمان

استان کرمان، شهرستان فهرج، روستای ده نو شیخ علی خان