شما میتوانید وضعیت سفارش خود را از طریق پیامک و یا دکمه مشاهده وضعیت سفارش مشاهده نمایید.

بعد از تایید سفارش در پنل کاربری شما دکمه پرداخت اضافه خواهد شد

ساعت‌
دقیقه
ثانیه